K'Ho Coffee

Community Coffee

K'ho Coffee is a cooperative of K'ho families sustainably growing high-quality arabica coffee on Langbiang Mountain, Dalat Vietnam. 

Coffee runs in the family

Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm! The stories behind the best cups of coffee originate from those who works really hard. Câu chuyện đằng sau những ly cà phê ngon là những người nông dân luôn cần cù mệt mài siêng năng làm lụng. "Hands to do it all".